Консултантска дейност
Информационна дейност

Информационна система
за българските предприятия
Бизнес Индустрия Капитали
Електронно, ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини


София, ул. Чаталджа 76, ет. 1