Понеделник, 1.09.2014, 10:24
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Авиамонт АД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително предприемачество, вътрешен и външен дизайн, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, транспортна дейност - превоз на пътници и стоки по шосе, жп, въздух и море в страната и в чужбина с наети и собствени транспортни средства, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, маркетингова дейност или предоставяне на други услуги, ремонт на летателни апарати и агрегати, наем, лизинг, аренда на самолети, хеликоптери, авиохимическа дейност без ограничения на географски район в България и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.