Агро ойл консулт ООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и чужбина със стоки, горива, всякакви петролни продукти, всички видове препарати за селското стопанство, торове, семена, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, счетоводни и консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, международен транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване, преработка и търговия с плодове и зеленчуци и със селскостопанска продукция за вътрешния и външен пазар, производство, изкупуване, преработка, продажба на дребно и едро на стоки за бита и промишлеността и на xудожествени изделия, строителство и инженерингова дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1