Консултации по изготвяне на проекти по европейски програми

 • Експерти на СФБ участваха през 2020-2021 г. в изпълнението на проект на БСК за „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ BG05М9ОЗ001-1.051-0006 по ОП РЧР.

 • Експерти на СФБ участваха активно в създаването, управлението и поддръжката от БСК на Информационната система за оценка на компетенциите (www.MyCompetence.bg) и на разработения за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещото работа лице“;

 • Подготовка на проектните предложения и управление на проекти за фирми Крама ООД, Прециз Ал Енерджи ЕООД и Комфорт партнерс ООД, финансирани по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на Министерството на икономиката;

 • Консултант на „Електро-про” ООД по подготовка на проект за соларна станция „Преспа-1” финансиран по „Програмата за развитието на селските райони”.

 • Консултант на Корал Спектър ООД по подготовката и управлението на проект „Повишаване конкурентоспособността чрез въвеждане на модерно производствено оборудване”, финансиран по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, бюджетна линия: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Консултант на Планит ЕООД – гр. Добрич по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 на ОП „Конкурентоспособност”;

 • Консултант на Електро-про ООД и Съншайн Енерджи ЕООД за изготвяне на бизнес план за изграждане на соларни електроцентрали по Програмата за развитие на селските райони;

 • Консултант на Корал спектър ООД - гр. Асеновград по схемата за безвъзмездна помощ “Конкурентоспособност” BG2004/ESC/G/GSC-1 на Програма ФАР и по схемата “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” BG161PO003-2.1.04 на ОП “Конкурентоспособност”;

 • Консултант на Пирин-текс ЕООД – гр. Гоце Делчев по схемата за безвъзмездна помощ “Технологична модернизация в големи предприятия” BG161PO003-2.1.05 на ОП “Конкурентоспособност”;

 • СФБ Капиталов пазар АД консултира и участва в успешното изпълнение на проектите на общините Симеоновград, Кресна и Тополовград по Програмата ФАР за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005;

 • СФБ Капиталов пазар АД е одобрен от Министерството на икономиката и енергетиката консултант по Програма ФАР "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия" по Финансов меморандум 2004 с изпълнен консултантски договор BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS/659 на тема : "Using advanced e-business technologies to improve company's sales". BG 2004/ESC/G /GSC-1;

 • Консултант на Магнумстоун ЕООД за изпълнение на проект по "ФАР-Консултантска грантова схема" за развитие на информационните си и комуникационни технологии.

Финансови новини

28.09.2023 ЕБВР повиши оценката си за растеж на икономиката на България за 2023 г. След като се разшири с 3,4 на сто през миналата година, икономиката на... още>

28.09.2023 България зачерква и променя 18 проекта от плана за възстановяване Правителството взе решение да промени и да премахне част от включените в момента... още>

28.09.2023 Нито един български застраховател не е заявил желание да разшири дейността си в ЕС През м.август в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило... още>

Още>
Инвестиции

28.09.2023 Започва изграждането на един от най-големите в Европа терме комплекси, който ще се намира на 30 минути от центъра на София в с. Равно поле, община... още>

20.09.2023 Villeroy & Boch подписа обвързващо споразумение за придобиване на производствените компании на Ideal Standard Group. Акциите на компанията се... още>

20.09.2023 “Бианор Холдинг” АД, която обединява компании, предлагащи специфични ИТ услуги, подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от... още>

Още>
Дружества

28.09.2023 По ОП "Транспорт" ще бъде финансирано разширението на Линия 3 на метрото Разширението на Линия 3 на Софийското метро и нови метро влакове, обходният... още>

28.09.2023 "Лукойл" ще може да работи с руски нефт още една година "Лукойл" да може да използва още една година руски нефт. Това решиха депутатите в... още>

28.09.2023 Основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли на партньор в България производството на електрически велосипеди под марките си... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1