Дейности

СФБ Капиталов пазар АД предлага консултации в областите:

Консултации по оптимизация на производствени процеси

СФБ Капиталов пазар АД осигурява квалифицирана консултантска услуга по прилагане на съвременни методи за реорганизация на производствените предприятия по отношение на вътрешния ред, производството и персонала с цел оптимизация на дейността и повишаване на производителността.

Електронни бюлетини

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1