Дейности

СФБ Капиталов пазар АД предлага консултации в областите:

Консултации по оптимизация на производствени процеси

СФБ Капиталов пазар АД осигурява квалифицирана консултантска услуга по прилагане на съвременни методи за реорганизация на производствените предприятия по отношение на вътрешния ред, производството и персонала с цел оптимизация на дейността и повишаване на производителността.

Електронни бюлетини

СФБ Капиталов пазар АД

ЕИК: 831414785

София 1527
ул. Чаталджа 76, ет. 1
тел. 02/981 45 67 (факс)

За спешна връзка: 0888 92 41 85
e-mail: sfb@bia-bg.com

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG10UNCR96601006288200

BIC: UNCRBGSF

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1