Агромашинаимпекс 2000 АД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със селскостопански машини и резервни части за тях, сервиз и гаранционно обслужване, производство на селскостопански машини и оборудване; отдаване под наем на сгради и машини; търговия със селскостопански произведения и консумативи за селското стопанство; хотелиерство и ресторантъорство; представителство, посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност - счетоводни услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1