Ада ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия с козметични и перилни продукти, текстилни бои и химикали, комисионна, складова, лизингова, туристическа, маркетингова и програмна дейност, сделки с недвижими имоти и движими вещи, вкл. покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с продукти на интелектуалната собственост, ноу-хау, промишлени образци и търговски марки, производство на филми, видео- и звукозаписи, организиране на автокъщи, продажба на авточасти, сервизно обслужване, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1