Агенция Дейта-Социални и пазарни проучвания ООД - София
Област: София-град
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: социални и пазарни проучвания, консултантски услуги, предпечатна подготовка, печатарски услуги, разпространение на печатни издания, киноразпространение, видеоразпространение, земеразделяне, картография, кадастър, проектиране, строителство, строителни ремонти, търговия с недвижими имоти, производство на мебели, търговия с хранителни и промишлени стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, внос, износ, транспорт в страната и в чужбина, туризъм, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1