3 Ес Консултинг ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност: Проучвания, научни изследвания, проектиране, разработка, конструиране, инженеринг, сервиз, производство и пласмент на компютърни автоматизирани системи, локални и глобални мрежи от компютърни и разпределителни информационни системи, специализирани средства за обработка и визуализация на графична информация, видеоинформационни системи, високонадеждни системи за телематика и телеуправление, комуникационни и съобщителни системи, радиотехнически изделия и системи, аудио- и видеотехника и системи и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1