Автомобилни превози Балчик ООД - Балчик
Област: Добрич
Дейност: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно направление, свързаните с това дейности, търговия на едро и дребно, изкупуване, посредническа и външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт, маркетинг, консултантски услуги, представителство, посредничество, агентство, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна дейност и услуги, вътрешна търговия на едро и дребно, фирмени магазини, производство на стоки с промишлено и потребителско значение, инвестиционна и инженерингова дейност, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и всякаква разрешена със закон дейноствсякаква друга търговска дейност, предвидена в чл. 1 ТЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1