2И ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: придобиване и управление на акции и дялови участия и предприятия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, консултантска, комисионна, спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, производство и преработка на етеричномаслени култури, билки, лечебни растения и подправки, създаване и експлоатация на трайни насаждения, агротехнически механизирани услуги, селски, екологичен и ловен туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, предприемаческа и строителна дейност, инженеринг, маркетинг и мениджмънт, внос-износ, бартерни и реекспортни операции, търговия с недвижими имоти, рекламна и импресарска дейност, както и всякакви други незабранени от законодателството дейности

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1