Автооказион ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Издаване на списания и други периодични издания
Предмет на дейност: Издателска дейност и реклама. Търговска дейност - вътрешна и външна търговия, с всички разрешени със закон стоки, реекспорт, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, проектантска, проучвателна, строително-монтажна и инженерингова дейност във всички области, производство и услуги във всички области, всякакви незабранени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1