Авто Принт ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Производство, търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, търговско посредничество, внос-износ, маркетинг, рекламна дейност, транспорт, монтаж и експлоатация на колективни системи за приемане на спътникова и наземна телевизия, производство на xартия и предмети от xартия, печатни изделия, книги, материали за подвързване, фотограми, канцеларски материали, учебници и училищни материали, печатарски букви и клишета, научно-изследователска и проектовнедрителска и сервизна дейност, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1