22 Юли ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Внос, износ и реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени със закон, изграждане и експлоатация на обекти за обществено хранене, производство на хранителни стоки и търговия с тях, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни лица, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1