Агро - Старт-1 ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид, ползване на земеделски земи по договор за аренда или наем, механизирани услуги със селскостопанска техника, търговия с препарати за растителна защита, семена и торове, комисионни и бартерни сделки, дератизация и фумигация на сгради, стоки и селскостопански продукти, дърводобив, дървопреработване и лесокултурна дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1