АБВ 2000 ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Издаване на списания и други периодични издания
Предмет на дейност: Издателска и печатна дейност, в т.ч. на вестници, списания, учебници, учебни помагала, художествена литература и др., предпечатна подготовка, дейности, свързани с графиката и печата, търговска, в т.ч. и външнотърговска дейност, финансови операции, транспортна дейност, посредничество, представителство, комисионерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1