3 М и Ко ООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност, спедиционни, превозни, складови сделки, консултантска и инженерингова дейност, проучване, представителна, внос-износ, ресторантьорство, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти, както и всякакви дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1