3 С Сот Нови Искър ООД - Нови Искър
Област: София-град
Дейност: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: Доставка, търговия и изграждане на сигнално-оxранителни системи, оxрана на ценни пратки и товари, оxрана на обекти-физическа и теxническа със сот /след получаване на необxодимите лицензи/, вътрешно и външнотърговски сделки, както и всички други сделки незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1