2 А 2 Д ООД - София
Област: София-град
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Архитектурно проектиране, интериор и дизайн, графичен и уебдизайн, индустриален дизайн, художествена и рекламна фотография, 3D моделиране, рекламна дейност, планиране и организиране на рекламни събития и промоции, видео-, фото- и печатна продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1