Авангард Принт ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Издателска и печатарска дейност, рекламна, информационна, търговско - посредническа, транспортна и туристическа дейност, внос и износ, създаване на социално предприятие по смисъла на чл. 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1296/2013.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1