АгроБиоСтим ООД - Каварна
Област: Добрич
Дейност: Производство на азотни съединения и торове
Предмет на дейност: Производство и продажба на препарати за селското стопанскво, фитофармацевтични препарати, биопрепарати и торове, продажба на дребно и едро, внос и износ на стоки и услуги, селскостопанска дейност, дистрибуторска дейност, хотелиерска, ресторантъорска, туристически дейности в страната и чужбина и други дейности, незабранени от закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1