Агенция Компас ООД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Консултации, проектиране, внедряване, експлоатация и пласмент на програмни продукти и системи, обучение за работа с тях, информационни услуги, организиране и провеждане на курсове за обучение, услуги и консултации в областта на управлението, маркетинга и рекламата, счетоводни услуги, техническо осигуряване, монтаж и сервиз на електронни технически устройства, проектиране, конструиране, производство и търговия с изделия за бита и промишлеността, комисионна, търговско-пласментна дейност и магазинна търговия със стоки за населението, транспортно-таксиметрови и куриерски услуги, преводи от и на чужди езици, изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини и амбалаж, хотелиерство, ресторантъорство, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, препечатна подготовка, печатна и издателска дейност, изработка на щемпели и печти, както и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от българското законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1