Агроинтернейшънъл ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, бартерни сделки, реекспорт и други търговски операции, търговия на едро и дребно, производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия в страната и чужбина със селскостопанска продукция, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, обществено хранене, хотелиерство, промишлено и гражданско строителство, международен туризъм, изкупуване, маркетинг, лизинг, реклама, комисионна и складова дейност, представителска и посредническа дейност, търговия и разфасоване на препарати за растителна защита, търговия с торове и семена, семепроизводство и всички други незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1