Агри Продукт ЕООД - Стефан Караджа - Дч
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Изкупуване, производство, преработка, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, включително търговия със зърно; /след лицензиране/, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външно и вътрешнотърговски сделки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки: складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; туристически услуги, туроператорска дейност /след получаване на лиценз/; хотелиерски, ресторантъорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; инженерингова дейност; строително-ремонтни дейности; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, допустими от закона след получаване на необходимия лиценз при нужда.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1