Автошкола Пантелеев ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства
Предмет на дейност: Обучение на водачи на мпс; обучение на водачи на мпс за превоз на опасни товари; професионално и квалификационно обучение; извършване на психологически проучвания, анализи, социалнопсихологически подбор на кандидати за работа; консултантски и финансово-счетоводни услуги; трансформации на автомобили; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, внос, износ, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; спедиционна, превозна, транспортна и складова дейност в страната и чужбина; туристически услуги, хотелиерство, ресторантъорство; рекламни, информационни, програмни и други услуги; сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производствена дейност; сделки със земя-възмездни и безвъзмездни; обработка на земеделска земя; изкупуване, преработка, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; тапицерски услуги; шивашки услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1