4Делукс ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Ресторанти
Предмет на дейност: Ресторантьорство, стопанисване и експлоатация на заведения за хранене, посредничество и рекламна дейност, покупка на стоки с цел продажба в страната и чужбина; производство и продажба на стоки за широко потребление в страната и чужбина; превозни, спедиционни и сервизни услуги в страната и чужбина; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки в страната и чужбина, както и всякакви сделки и услуги, които не са забранени от закона или друг нормативен акт от българското законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1