Адис елит ООД - Близнаци - Вн
Област: Варна
Дейност: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки, санитарно-хигиенни материали, стоки, тестени и сладкарски изделия: вътрешно и външно търговска дейност; реекпорт; търговско представителство: комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и счетоводни услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1