Агро сип ООД - Генерал Тошево
Област: Добрич
Дейност: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство; преработване на селскостопанска продукция: строителство на обекти с различно предназначение /стопанско, жилищно, рекреативно и др./; търговия с недвижими имоти; консултантски усуги: изграждане и стопанисване на сгради; инженеринг; вътрешна и външно-търговска дейност; транспорт и спедиция; представителство /без процесуално/ и посредничество, инвестиционна дейност /включително и разработване и реализация на проекти/, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1