111 СКИН - БГ ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Предмет на дейност: Дружеството има следния предмет на дейност: производство и сделки със селскостопанска продукция; разработване, производство и пласмент на козметични продукти; покупко - продажба, наеми и управление на недвижими имоти; маркетинг, консултантски услуги, внос и износ; транспортни услуги; търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество; социални и други услуги за населението; хотелиерска и ресторантъорска дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1