Автосервиз - Ангел Илиев ЕТ - Ваклино
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Търговия с химически торове и препарати, комплексни услуги по растителна защита, рекламна и информационна дейност по растителна защита, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с хранителни и нехранителни стоки, ресторантъорство във всички разновидности, туризъм, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консигнация, внос- износ, производство на стоки, строителство, транспортна дейност, ноу-хау

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1