Агроевроплант ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, прерааботка и продажба на селскостопанска и животинска продукция и продукти от тях, търговска и посредническа дейност в страната и чужбина с технологии, техника, препарати, биологични средства, стимулатори, химически и органични торове, селскостопанска и друга продукция и растителна защита, производство, подръжка и ремонт на селскостопанска, транспортна и друга техника и резервни части, ветеринарно-медицински услуги, комплексни услуги по растителна защита, изпитване и внедряване на нови технологии и средства, прогнози, сигнализация, лабораторен анализ, консултантска, рекламна и информационна дейност вътрешнотърговска дейност - внос и износ на промишлени и консумативни стоки, търговска дейност и оказион, комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантъорство, сервитъорство, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, транспортни услуги в страната и чужбина, както и всяка друга, незабранена със закон стопнаска дейност

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1