Абагар Инвестмънт АД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Издателска и полиграфическа дейност; тиражиране на записани носители
Предмет на дейност: Редакционно-издателска дейност; полиграфически изработки и услуги; ремонт на полиграфически машини, изработка на резервни части и нестандартно оборудване; търговска дейност в страната и в чужбина; xудожествена и рекламна дейност; посредничество; маркетинг; лизинг; транспортна дейност и услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1