Консултации по изготвяне на проекти по европейски програми

 • Експерти на СФБ участваха през 2020-2021 г. в изпълнението на проект на БСК за „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ BG05М9ОЗ001-1.051-0006 по ОП РЧР.

 • Експерти на СФБ участваха активно в създаването, управлението и поддръжката от БСК на Информационната система за оценка на компетенциите (www.MyCompetence.bg) и на разработения за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещото работа лице“;

 • Подготовка на проектните предложения и управление на проекти за фирми Крама ООД, Прециз Ал Енерджи ЕООД и Комфорт партнерс ООД, финансирани по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на Министерството на икономиката;

 • Консултант на „Електро-про” ООД по подготовка на проект за соларна станция „Преспа-1” финансиран по „Програмата за развитието на селските райони”.

 • Консултант на Корал Спектър ООД по подготовката и управлението на проект „Повишаване конкурентоспособността чрез въвеждане на модерно производствено оборудване”, финансиран по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, бюджетна линия: BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Консултант на Планит ЕООД – гр. Добрич по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 на ОП „Конкурентоспособност”;

 • Консултант на Електро-про ООД и Съншайн Енерджи ЕООД за изготвяне на бизнес план за изграждане на соларни електроцентрали по Програмата за развитие на селските райони;

 • Консултант на Корал спектър ООД - гр. Асеновград по схемата за безвъзмездна помощ “Конкурентоспособност” BG2004/ESC/G/GSC-1 на Програма ФАР и по схемата “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” BG161PO003-2.1.04 на ОП “Конкурентоспособност”;

 • Консултант на Пирин-текс ЕООД – гр. Гоце Делчев по схемата за безвъзмездна помощ “Технологична модернизация в големи предприятия” BG161PO003-2.1.05 на ОП “Конкурентоспособност”;

 • СФБ Капиталов пазар АД консултира и участва в успешното изпълнение на проектите на общините Симеоновград, Кресна и Тополовград по Програмата ФАР за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005;

 • СФБ Капиталов пазар АД е одобрен от Министерството на икономиката и енергетиката консултант по Програма ФАР "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия" по Финансов меморандум 2004 с изпълнен консултантски договор BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS/659 на тема : "Using advanced e-business technologies to improve company's sales". BG 2004/ESC/G /GSC-1;

 • Консултант на Магнумстоун ЕООД за изпълнение на проект по "ФАР-Консултантска грантова схема" за развитие на информационните си и комуникационни технологии.

Финансови новини

19.07.2024 Прогнозният бюджет за общински проекти за 2024 г. достигна 4,5 млрд. лв. Към инвестиционната програма за общински проекти – т.нар. „Приложение 3“... още>

19.07.2024 Расте производството на бира в България, отчитат от Съюза на пивоварите Денят на българските пивовари, който се отбелязва на 20 юли, неслучайно е... още>

18.07.2024 Търговският баланс за май е отрицателен - 475.1 млн. евро Търговският баланс на България за месец май е отрицателен и е в размер на 475.1 млн. евро... още>

Още>
Инвестиции

29.04.2024 Фирма „Елванлар“ купува базата на „Формопласт“ в „Промишлена зона Юг“ на гр. Кърджали. По неофициална информация за производствената база на... още>

25.04.2024 Компанията за инвестиции в бизнес имоти Lion's Head подписа договор за придобиване на компания BPD - инвеститор в логистични и индустриални имоти.... още>

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

Още>
Дружества

19.07.2024 Продажбата на „Формопласт“ зацикли – заводът без нови поръчки, няма и сделка с нов купувач Цялата база на дружеството „Формопласт“, наследник на... още>

19.07.2024 Продават фуражен завод в Първенец Бившият фуражен завод в село Първенец, заедно с всичките му прилежащи имущества и сгради, отново е обявен за... още>

19.07.2024 Фабриката за шоколадови изделия на "Монделийз" (Mondel?z Intenational) в Своге ще бъде разширена с нова линия за формоване на шоколадови таблети.... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1