Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Вносът и износът на минерални горива вървят бавно нагоре през 2009 г.
През третото тримесечие на 2009 г. производството на предприятията от подсектор “Минерални горива” в България отчитат спад от 7.7%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора в България. През деветмесечието на годината понижението е 2.4%.

През третото тримесечие за първи път през 2009 г. има увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Увеличението е с 59.7% спрямо същия период на 2008 г. Общо за деветмесечието увеличението е с 13.1%. През третото тримесечие са изнесени по-големи количества горива спрямо първото и второто тримесечие. Въпреки това, в сравнение с 2008 г. той продължава да е по-малък – за тримесечието с 13%, а за деветмесечието – с 19.8%.

Разчетите показват, че през третото тримесечие и деветмесечието на 2009 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества минерални горива - съответно с 21.1% и с 30.2%. (04.01.2010)

20.01.2010  Изнасяме по-малко, но по-скъпи консерви

21.01.2010  Голямото намаление на износа на вино продължава през третото тримесечие

26.01.2010  Износът на месо се е удвоил през третото тримесечие

26.01.2010  Износът на козметика и парфюмерия продължава да расте

03.02.2010  Шивашките предприятия произвеждат и изнасят все по-малко

04.02.2010  Внасяме два пъти по-малко дърво и дървени изделия

08.02.2010  Производството на мебели се сви с 36% през третото тримесечие

21.04.2010  През 2009 г. продължи да се увеличава производството на предприятията от подсектор “Минерални горива”, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

22.04.2010  Разходи за консултантски услуги могат да бъдат признавани като допустими за финансиране по ОП "Конкурентоспособност".

27.04.2010  Износът на вино достигна седем годишен минимум през 2009 г.

25.05.2010  Износът на шивашки изделия почти достигна нивата от 2002 г.

26.05.2010  Текстилната промишленост продължава да се свива

03.06.2010  Пилешкото увеличи износа на месо от България с 68.6%

04.06.2010  Делът на вносните консерви нараства

10.06.2010  Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД

11.06.2010  Препаратите за бръснене вдигнаха износа на козметични продукти през 2009 г.

15.06.2010  Производството на мебели в България намалява с 8.8% през 2009 г. спрямо 2008 г.

06.07.2010  Спадът във винопроизводството продължава

07.07.2010  Ремонтът на Лукойл свали производството на горива с една четвърт през първото тримесечие

08.07.2010  Производството на текстилни изделия намаля с над 22% през Q1'2010

08.07.2010  Шивашката промишленост продължава да затъва

08.07.2010  Консервната промишленост продължава да е един от малкото отрасли с ръст на износа

19.07.2010  Продължава намалението в производството на месо и месни продукти

20.07.2010  Тенденцията на намаление на производството в дърводобивната промишленост е прекъснато

21.07.2010  Производството на мебели продължава да намалява за 8-о поредно тримесечие

07.10.2010  Продължава намалението в производството на минерални горива

11.10.2010  Вносът и износът на вино продължават да намаляват

12.10.2010  Производството в текстилната промишленост продължи да намалява, но с по-бавен темп

15.10.2010  Производството в шивашката промишленост продължи да намалява

21.10.2010  Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие

25.10.2010  Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава

26.10.2010  Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г.

27.10.2010  Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса

16.11.2010  Бизнесът се оплаква от образованието у нас

Новини от Европейски съюз

09.04.2021 ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за Covid ваксините по своя преценка Страните членки могат да наложат по-строги... още>

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2010 Бизнесът се оплаква от образованието у нас още>

27.10.2010 Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса още>

26.10.2010 Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г. още>

25.10.2010 Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава още>

21.10.2010 Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1