Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г.

Производството в мебелната промишленост в България през второто тримесечие на 2010 г. е по-голямо с 0.6% на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги е с 1.7%.

Наблюдава се намаление на вноса на мебели – с 12.9% спрямо съответното тримесечие на 2009 г. Намалението през първото полугодие е още по-голямо - с 24%. Продължава възстановяването на износа, започнало през първите три месеца на 2010 г. като на годишна база прирастът е с 16%. През първото полугодие износът отчита ръст с 11.3%. През второто тримесечие на 2010 г. положителното салдо нараства над 2.4 пъти на годишна база, което се дължи едновременно на големия прираст на износа и намалението на вноса.

Основната част от произведените в България мебелите от метал са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар около 22% от произведените от тях мебели от метал през второто тримесечие. През първата половина на 2010 г. продажбите намаляват с 10.5% на годишна база. (26.10.2010)

27.10.2010  Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса

16.11.2010  Бизнесът се оплаква от образованието у нас

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2010 Бизнесът се оплаква от образованието у нас още>

27.10.2010 Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса още>

26.10.2010 Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г. още>

25.10.2010 Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава още>

21.10.2010 Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1