Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Краен срок за подаване на предложения по грантова схема „Конкурентоспособност” по програма ФАР за получаване на безвъзмездна помощ до 50 хил. евро
В рамките на Грантовата схема “Конкурентоспособност” са обособени три компонента, по които МСП могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ (до 65% от общата стойност на проекта) в следните размери:

  • За “Инвестиционна подкрепа” (технологично оборудване; лицензи; софтуер) – от 5 000 до 50 000 евро.
  • За “Консултантски услуги” (въвеждане на системи за управление на качеството, включително ISO; опазване на околната среда; безопасни и здравословни условия на труд; качество на продукцията) – от 2 000 до 15 000 евро.
  • За “Професионално обучение” (обучение пряко свързано с предоставените консултантски услуги) – от 2 000 до 10 000 евро.

Предвид необходимостта от осигуряване на собствено съфинансиране в размер на най-малко 35% от стойността на проекта е необходимо Вашето предприятие:

  • да работи в сферата на производството,
  • да е регистрирано преди 01.07.2004 г. и
  • приходите от продажби за 2005 г. да надхвърлят 100 хил. лв.,
както и да бъдат спазени стриктните изисквания на програма ФАР за изготвяне на проекта.

СФБ Капиталов пазар АД Ви предлага консултантска помощ по изработването на проекта за участие в грантова схема "Конкурентоспособност", както и за цялостно обслужване до окончателното завършване на одобрения за финансиране проект.

Поради кратките срокове за подготовка на документите (крайният срок за подаването им е 30.08), очакваме да се свържете с нас не по-късно от 11.08.2006 г

За допълнителна информация - тел. 980-42-49 (30.08.2006)

13.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на производството и търговията с “Минерални горива в България” през първото полугодие на 2006 г.

19.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на шивашката промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

23.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на текстилната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

24.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието и продажбите на дървен материал в България през второто тримесечие на 2006 г.

31.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на Вино в България през второто тримесечие на 2006 г.

01.11.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на месната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

07.11.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на мебели в България през второто тримесечие на 2006 г.

16.11.2006  Двудневен семинар
"Новият закон за ДДС и промените в ЗКПО от 1 януари 2007 г."

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2006 Двудневен семинар
"Новият закон за ДДС и промените в ЗКПО от 1 януари 2007 г." още>

07.11.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на мебели в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

01.11.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на месната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

31.10.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на Вино в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

24.10.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието и продажбите на дървен материал в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1