Новини за СФБ Капиталов пазар АД

СФБ Капиталов пазар АД намали капитала от 102 000 лв. на 50 000 лв.
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 17.IХ.2001 г. регистрира промени по ф. д. № 7734/92 за "СФБ Капиталов пазар" - АД: вписва намаление на капитала от 102 000 лв. на 50 000 лв. чрез обезсилване на 10 000 акции с номинална стойност 1,70 лв. и намаляване на номиналната стойност на акциите от 1,70 лв. на 1 лв. всяка една; дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции с номинална стойност 1 лв. (29.12.2001)

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

29.12.2001 СФБ Капиталов пазар АД намали капитала от 102 000 лв. на 50 000 лв. още>

17.09.2001 Вписана е промяна в капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

14.08.2001 Общото събрание на СФБ Капиталов пазар АД реши да намали капитала на дружеството още>

20.07.2001 СФБ Капиталов пазар АД намалява капитала си още>

15.06.2001 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 20.08.2001 г. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1