Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Нокаут за публичните дружества със земя

Доверие се губи за миг, а се печели с години. За това трябва да се замислят депутатите от 43-тото народно събрание. Преди две седмици те въведоха глоби от 100 лв. на декар за компании със земеделски земи, в които има акционери от страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Ако нарушението не бъде отстранено до 3 месеца, ще се налага санкция от 300 лв./декар.

За повечето български фирми това не е проблем, тъй като собствениците контролират на кого продават акциите или дяловете си, но при публичните дружества ситуацията е тотално различна.

Който е купувал поне веднъж акции в живота си, знае, че от отсрещната страна може да бъде всеки - от китайско физическо лице до задокеански фонд, на чиято инвестиционна карта е попаднала България.

Покрай сухото ще изгори и мокрото

Куриозно е, че от драконовските глоби са заплашени едни от най-качествените компании у нас, чиито мажоритари са избрали публичен начин на правене на бизнес. Дори една акция да бъде купена от чужденец от далечна държава, гилотината ще бъде пусната. И ще бъде наказан не действителният виновник за нарушението, а компаниите, внасящи милиони данъци в българската хазна.

Практиката показва, че в борсовите дружества има, макар и малко на брой, миноритарни акционери от други континенти. Някои са абсолютно неоткриваеми, тъй като през годините са си сменили адреса. Други вече не са между живите, но книжата още се водят на тяхно име, защото не са потърсени от наследниците им.

„Поне 15 публични компании притежават земеделска земя, показва първоначалният ни анализ. Дори да няма други, ефектът ще бъде много сериозен, защото пазарната капитализация на 15-те дружества е 1,5 млрд. лв., или 20% от общата капитализация на пазара.“ Това каза за „Преса“ Иван Такев, изпълнителен директор на Българската фондова борса. По думите му засегнати са компании от всички сектори на икономиката – от инвестиращи в земя до такива, интегрирали по различен начин селскостопански мероприятия в дейността.

Промените в закона се отразяват на цялата борса. След приемането на глобите основният показател SOFIX падна с близо 2%. В следващите дни индексите останаха на „червено“. Сред най-губещите позиции бяха точно дружества, инвестиращи в земя.

Приватизацията става мираж

Иван Такев вижда още един негатив от новите текстове в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Тази година ще бъде направен нов опит за приватизация на Българската фондова борса, след като предишната процедура бе спряна от Симеон Дянков при първия кабинет на ГЕРБ.

„Подобни поправки влияят директно на възможността на капиталовия пазар да генерира приходи, оттам на инвеститорското доверие и очакваната приватизационна цена“, предупреди изпълнителният директор на БФБ.

Капиталовият пазар има изключително важна функция в развитите общества. Той е посредник между свободните пари на инвеститорите и бизнеса, изпитващ нужда от свежи средства за развитие. Колкото е посилна една икономика, толкова е по-развита фондовата й борса. От лятото на 2014 г. публичният пазар понася удар след удар - първо беше затварянето на КТБ, а след това промените в пенсионната система. И тъй като икономиката и финансовата система са скачени съдове, сметката ще я платят българските граждани - под формата на по-нисък икономически растеж и замразяване на доходите.

Въведените глоби, които влизат в сила от 1 май, са особено притеснителни за дружествата със специална инвестиционна цел (т. нар. АДСИЦ). На борсата има над 40 дружества с активи за над 1 млрд. лв. Девет приоритетно купуват, управляват и продават ниви, активите им са 500 млн. лв.

Заплаха от фалити

„Действително най-потърпевши ще са фондовете, които директно инвестират в земеделски земи. Те са създадени с тази цел. Но и други АДСИЦ-ове имат в портфолиото си ниви, които предстои да бъдат вкарани в регулация и да бъдат застроени. И те са заплашени от глоби, дори от фалит“, обясни Маню Моравенов, председател на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел.

Проблемът е по-мащабен от очевидното, тъй като поземлени имоти притежават и публични дружества, чиято дейност на пръв поглед не навява такива асоциации. В тази група са шуменският производител на козметика „Лавена“ и туристическата компания „Албена“, която има собствено земеделско стопанство.

Според Моравенов бизнесът в страната се е научил през годините как да се справя с проблемни текстове в законодателството. Вече се чуват гласове как повечето фирми биха пробвали да заобикалят санкциите – като прехвърлят земите си в дъщерни дружества.

„Конкретно за АДСИЦ-овете тази схема няма как да проработи, защото по закон те нямат право да създават дъщерни фирми. Изводът от цялото мероприятие е, че на публичните компании се казва: „Не купувайте земя, иначе сте нарушители“, каза Моравенов.

Жечко Димитров, Стопанска камара: Ще пострадат приходите в хазната

„Фискалният ефект от спорните промени не е за подценяване. Ударът върху публичните дружества няма как да не се отрази на резултатите им и това ще донесе по-малко приходи в хазната. Това би трябвало да притесни Министерството на финансите.“

Мнението е на Жечко Димитров от Българската стопанска камара. Според него е нарушена процедурата при приемането на текстове в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, защото не е направена оценка на въздействието им.

„В края на 2014 г. управляващите решиха да дадат право на осигурените лица да прехвърлят парите си в Националния осигурителен институт. И преди, и сега всичко се прие изненадващо, без обсъждане. Сигналът е изключително лош към чуждестранните инвеститори. Излиза, че едни от тях са добри, а други – лоши“, каза Димитров. Той предупреди за потенциална опасност много лица да съдят България, тъй като ще бъдат нарушени договорите за взаимна закрила на инвестициите.

Цените на нивите може да паднат

Големите „акули“ на пазара, които агресивно изкупуват ниви, ще бъдат големите печеливши от приетите в „последната минута“ промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ако глобите не бъдат отменени, публичните дружества ще бъдат принудени да се разделят с имотите си. И то за кратко време - до 1 май остават около два месеца.

Поне 500 000 дка земя ще бъдат „изсипани“ на пазара, което ще предизвика криза и ще повлияе отрицателно на цените. Губещи ще бъдат всички собственици, които притежават наследствени ниви и ги дават под аренда/наем или ги обработват сами. Ще пострадат и фермерите, които са заложили поземлени имоти, за да изтеглят кредити за нова техника. Ако цената на земята падне под определено ниво, заложено в договора с банката, те трябва да довнасят пари или да представят друго обезпечение. В противен случай ще загубят всичко.

На практика всяка чуждестранна компания, която не е от ЕС, ще бъде затруднена да инвестира в производство у нас. И то в момент, когато инвестициите намаляват, а България среща жестока конкуренция от Румъния, Сърбия и Македония. За строеж на ново предприятие почти винаги се купува земеделска земя, която впоследствие се вкарва в регулация и се застроява. За да не бъдат глобени от държавата, тези дружества ще трябва да правят най-различни „юридически гимнастики“ - например да натоварят българско лице да изкупи земята вместо тях и да се надяват, че няма да ги измами.

Така ли ще привличаме инвестиции в двайсет и първи век?!

Пенсионните фондове ще ближат тежки рани

Пенсионните фондове са едни от най-големите инвеститори на Българската фондова борса. Акциите им се оценяват на над 800 млн. лв. Почти всяка пенсионна компания притежава в портфейла си книжа от дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират приоритетно в земеделска земя.

Справка в книгата на акционерите на най-големия публичен фонд „Адванс терафонд“ показа: акции за милиони левове притежават „Доверие“, „Съгласие“, „Ай Ен Джи“, „ЦКБ-Сила“ и „Пенсионноосигурителен институт“. Тези пенсионни дружества вече понасят сериозни загуби, след като акциите на публичните компании за земя тръгнаха надолу след решението на Народното събрание.

„Индиректно ние ще бъдем най-засегнатите инвеститори на борсата. При приемането на този закон аграрният подход е надделял над правовата рамка. Правото се гради на принципи”, коментира Милен Марков, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Спадът в цените на акциите не е всичко. По-скоро неприемлив е фактът, че ще бъдем наказани за чужда вина. Това е много притеснително. Защо ние да търпим загуби, след като спазваме законите и изведнъж се сменят правилата. Ако има проблем с офшорните собственици на земеделска земя в България, не е това начинът за справяне. Не трябва да се наказват нормалните участници на пазара”, допълни Милен Марков. (25.02.2015)

20.04.2015  Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 10 юни 2015 г.

16.10.2015  Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица.

20.10.2015  През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

20.10.2015 През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД още>

16.10.2015 Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. още>

20.04.2015 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 10 юни 2015 г. още>

25.02.2015 Нокаут за публичните дружества със земя още>

07.01.2015 През третото тримесечие на 2014 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) намалява на годишна база с 5%, но в сравнение с второто тримесечие на 2013 г. нараства с 0.5% още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1