Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Софийският градски съд регистрира промени за Софийска фондова борса
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под N 2224, т. 55, р. 1, стр. 62 по ф.д. N 7734/92 на 1 състав, преобразуването на дружество с ограничена отговорност "Софийска фондова борса" ООД, в акционерно дружество "Софийска фондова борса" АД, със седалище и адрес на управление София, община "Триадица", ул. Алабин 14 16, и с предмет на дейност: организиране на пазар за осъществяване на сделки с ценни книжа и финансови инструменти, сконтови сделки, сделки с менителници и записи на заповеди, гаранционни сделки и операции, обслужващи сключването и изпълнението на борсовите сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 18 000 000 лв., разпределен в 18 000 поименни акции с номинал 1000 лв., със съвет на директорите в състав: Владимир Петров Ташков, Емил Александров Кюлев, Димитър Георгиев Желев, Божидар Василев Данев, Александър Кръстев Данаилов, Георги Вълков Шиваров и Атанас Георгиев Георгиев, и се представлява от изпълнителния директор Божидар Василев Данев. (09.12.1993)

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

09.12.1993 Софийският градски съд регистрира промени за Софийска фондова борса още>

17.11.1993 Софийска фондова борса проведе първата борсовата сесия по новия Правилник за търговия още>

03.08.1993 Софийска фондова борса организира първия курс за обучение на брокери и инвеститори. още>

30.06.1993 Софийският градски съд регистрира преобразуването на "Софийска фондова борса" ООД в акционерно дружество още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1