Новини за СФБ Капиталов пазар АД

"Софийска фондова борса" АД и "Българска фондова борса" АД подписаха споразумителен протокол за създаване на национална фондова борса
"Софийска фондова борса" АД и "Българска фондова борса" АД подписаха споразумителен протокол за създаване на национална фондова борса по инициатива на държавата. Протоколът е подписан и от министъра на промишлеността Александър Божков като гарант по Споразумението. Новото дружество ще е с фирма "Българска фондова борса - София" АД. Софийска фондова борса (СФБ) се задължава да не увеличава капитала си на свиканото Общо събрание на акционерите на 19 юни 1997 г. Българска фондова борса (БФБ) се задължава да: 1. Увеличи капитала си в размер на апортната вноска на държавата (сградата на бул. Христо Ботев N 61. 2. предложи на акционерите на СФБ да заменят притежаваните от тях акции с новоемитирани акции от капитала на БФБ. 3. избере за членове на Съвета на директорите по трима представители на държавата, БФБ и СФБ. 4. измени и допълни устава на дружеството. При неизпълнение на някое от задълженията, българската държава ще пристъпи към учредяване на фондова борса без ангажименти към акционерите на БФБ и СФБ. (06.06.1997)

20.06.1997  Извънредно общо събрание на акционерите на СФБ

22.07.1997  Общо събрание на БФБ АД

23.09.1997  Промени в управлението на СФБ

08.10.1997  Информационна система за офериране на ценни книжа на извънборсовия капиталов пазар SEQIS (Securities Quoting Information System)

19.11.1997  СФБ Капиталов пазар АД е новото наименование на Софийска фондова борса АД

28.11.1997  Протестно писмо до Министерски съвет

15.12.1997  Решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса - София

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

15.12.1997 Решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса - София още>

28.11.1997 Протестно писмо до Министерски съвет още>

19.11.1997 СФБ Капиталов пазар АД е новото наименование на Софийска фондова борса АД още>

08.10.1997 Информационна система за офериране на ценни книжа на извънборсовия капиталов пазар SEQIS (Securities Quoting Information System) още>

23.09.1997 Промени в управлението на СФБ още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1