Цени

Секторни анализи на български език

Вид Цена
Eднократен обзорен годишен анализ
(включва обзор за последните 3 години)
EUR 650
Eднократен тримесечен анализ EUR 350
Годишен абонамент
(1 обзорен годишен анализ и 3 тримесечни анализа)
EUR 1595
Обзорен анализ по заявка* -

* За обзорен анализ по заявка се предоставя индивидуална оферта.

В посочените цени не е включен ДДС

За допълнителна информация и заявки: 980-10-90, sfb@bia-bg.com

При годишен абонамент за втора или следваща година, абонатите ползват отстъпка.

Цените се заплащат по банков път
СФБ Капиталов пазар АД, ул. Алабин 16-20, ет.1
Уникредит Булбанк АД
BIC code: UNCRBGSF
Банкова сметка (лв.): BG10 UNCR 9660 1006 2882 00

Плащанията се извършват в лева по Централния курс на БНБ

Секторни анализи
по периоди


2022 Годишни анализи
Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2021 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2021 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2021 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2021 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Годишни анализи
Електронна търговия> Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2020 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2019 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1