Цени

Секторни анализи на български език

Вид Цена
Eднократен обзорен годишен анализ
(включва обзор за последните пет години)
EUR 300
Eднократен тримесечен анализ EUR 150
Годишен абонамент
(1 обзорен годишен анализ и 3 тримесечни анализа)
EUR 590
Обзорен анализ по заявка* -

* За обзорен анализ по заявка се предоставя индивидуална оферта.

В посочените цени е включен ДДС

За допълнителна информация и заявки: 980-10-90, sfb@bia-bg.com

При годишен абонамент за втора или следваща година, абонатите ползват отстъпка.

Цените се заплащат по банков път
СФБ Капиталов пазар АД, ул. Алабин 16-20, ет.1
Уникредит Булбанк АД
BIC code: UNCRBGSF
Банкова сметка (лв.): BG10 UNCR 9660 1006 2882 00

Плащанията се извършват в лева по Централния курс на БНБ

Секторни анализи
по периоди


2021 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Годишни анализи
Електронна търговия> Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2020 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2019 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2018 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2017 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1