Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2021

Основни тенденции

Производство

  • През второто тримесечие на 2021 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база. Прирастът на годишна база е 20.4%.
  • Производството през първата половина на 2021 година обаче отново намалява на годишна база, което се дължи изцяло на резултатите през първото тримесечие. Спадът за полугодието е 7.4%.

Външна търговия

  • През второто тримесечие на 2021 г. има прираст на външната търговия на България с минерални горива в стойностно изражение. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. увеличението е 80.1%. За полугодието има незначително увеличение с 0.1%.
  • Въпреки прирастът в стойностно изражение, внесените количества минерални горива за ДВГ намаляват през второто тримесечие на 2021 г. На годишна база спадът е 10.3%. За първата половина на 2021 г. спадът на внесените количества е 12.6%.
  • Износът на горива от България отбелязва спад спрямо година по-рано. На годишна база изнесените количества минерални горива са по-малки с 18% за второто тримесечие и с 35.1% за първите шест месеца на годината.

Баланси

  • Разчетите за второто тримесечие на 2021 г. показват, че на годишна база предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са с 35.5% по-големи, а за цялото първо полугодие - с 15.9%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД София
6.5.2.    Петрол АД - Ловеч
6.5.3.    Източна газова компания ЕАД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1