Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2012

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2012 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене с 24.1%. За полугодието на 2012 г. е отчетено увеличение на производството с 4.9%. Сравненията са на годишна база.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2012 г. увеличението на стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти продължава. На годишна база прирастът е 25%, а за първото полугодие – 15.1%.
  • По-голям е вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене и през второто тримесечие на 2012 г. На годишна база прирастът е 15.2%.
  • През второ тримесечие на 2012 е прекъсната низходящата тенденция при растежа на износа. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. увеличението е 40%.
Баланси
  • Разчетите за второто тримесечие на 2012 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар, на годишна база, са повече с 9.2%, а за първото полугодие – с 9.2%. 
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и доходи
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Първо полугодие (H1'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q2'2012
4.4.2.    Износ Q2'2012
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА

6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1