Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2008 г. отново има увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене, като прирастът е в размер на 21%.
Външнотърговски стокообмен
  • През първото тримесечие на 2008 г. значително е нараснал вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение със същия период на 2007 г., вносът е по-голям с 19.8%.
  • През наблюдавания период е отчетен ръст в износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. От България са изнесени 2.8 пъти повече количества в сравнение със същия период на предходната година.
  • Общия стокообмен на страната с минерални горива, масла и подобни продукти в сравнение с първото тримесечие на 2007 г., е по-голям с 59.4%, а отрицателното външнотърговско салдо отбелязва ръст от 41.4%.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2008 г. показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене, в сравнение със същия период на 2007 г., са по-малко с 28.7%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
II .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
III .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Средни цени
4.3.    Цени на краен потребител
4.4.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1    Топливо АД София (3TV) (Неофициален пазар сегмент A)
5.4.2    Петрол АД (5PET) (Официален Пазар сегмент В)
5.4.3    Петрол АД (4PGA) (Облигационен пазар)
5.4.4    Източна газова компания АД (9IPA) (Неофициален пазар облигации)
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1