Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2015

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2015 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Произведени са с 3.6% повече на годишна база, а в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. - с 1.4%.
  • През деветмесечието до септември 2015 г. произведените горива са 15% повече на годишна база.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2015 г. продължи да се увеличава вноса на минерални горива. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. има увеличение с 18.5%, а на годишна база – с 12%. През деветмесечието на годишна база прирастът е 3.8%.
  • През третото тримесечие са изнесени 618 хил. тона. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. има намаление с 18.4%, а на годишна база – прираст с 8.5%. През деветмесечието на 2015 г. от България изнесените количества горива са по-големи с 23.5%.
Баланси
  • Разчетите за третото тримесечие на 2015 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар в България са по-големи с 4.1% на годишна база, а за деветмесечието – с 3.2%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2015)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2015)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – Ловеч
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .   ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .     ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1