Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • След голямото намаление на производството на минерални горива в България в предходните периоди, през първото тримесечие на 2007 г. има значително увеличение. Спрямо първото тримесечие на 2007 г. прирастът е 66%, а в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. – 20.7%.
  • За полугодието производството е по-малко с около 12%.
Външнотърговски стокообмен
  • Намалението на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене, продължи и през второто тримесечие на 2007 г. За второто тримесечие то е по-малко с 30%, а за полугодието -  с 25%.
  • През второто тримесечие на 2007 г. отново има увеличение на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. За първото полугодие обаче износът е по-малък с 31%.
  • Салдото от стокообмена на минерални горива, масла и подобни продукти продължава да бъде отрицателно. За полугодието то достигна 1.1 млрд. EUR и е по-голямо от същия период на 2006г. с 15%.
Баланси
  • Разчетите за второто тримесечие на 2007 г. показват, че тенденцията на увеличение  продажбите на вътрешния пазар продължава. Прирастът спрямо същия период на 2006г. е 15%.
  • За полугодието увеличението е с 1%.
Цени
  • В сравнение с първото тримесечие на 2007 г., през второто тримесечие средните цени на внесените бензини и дизелово гориво са по-високи. За бензините увеличението е с 20%, а за дизеловото гориво за двигатели с - 11%, Средните цени на внесените пропан-бутанови смеси са по-ниски с 3%.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2007 г., средните цени на изнесените през второто тримесечие бензини и пропан-бутанови смеси са по-високи съответно с 55% и 20%. Средните цени на изнесените количества дизелово гориво за двигатели са по-ниски с около 30%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2`2007)
2.2.    Първо полугодие (H1`2007)
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговски баланс
3.1.1    Второ тримесечие (Q2`2007)
3.1.2    Първо полугодие (H1`2007)
3.2.    Внос
3.2.1    Второ тримесечие (Q2`2007)
3.2.2    Първо полугодие (H1`2007)
3.3.    Износ
3.3.1    Второ тримесечие (Q2`2007)
3.3.2    Първо полугодие (H1`2007)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества от сектора
5.3.1    Топливо АД София (TOPL, Неофициален пазар сегмент A)
5.3.2    Петрол АД (PET, Официален пазар сегмент “C” )
5.3.3    Петрол АД (BPET, Официален Пазар корпоративни облигации)
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1