Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2016

Основни тенденции

Производство

  • През третото тримесечие на 2016 г. има увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на годишна база с 10%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. обаче произведените количества са с 4.4% по-малко.
  • През деветмесечието на 2016 г. произведените горива са 9.6% повече на годишна база.

Външна търговия

  • През третото тримесечие на 2016 г. продължи да се увеличава вноса на минерални горива. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. има увеличение с 9.5%, а на годишна база – незначително увеличение с 0.7%. През деветмесечието на годишна база прирастът също е незначителен – с 0.7%.
  • В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. има увеличение на износа с 6.6%, а на годишна база – с 23.4%. През деветмесечието на 2016 г. от България изнесените количества горива са повече с 8.2% спрямо същия период на предходната година.

Баланси

  • Разчетите за третото тримесечие на 2016 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар в България са по-малко с 3.8% на годишна база. За деветмесечието на 2016 г. предоставените количества са с 6.2% повече на годишна база.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2016)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2016)
II.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III.    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV.    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V.    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – Ловеч
6.4.3.    Източна газова компания ЕАД
VII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII.    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX.    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1