Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2006 г. тенденцията на увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене е прекъсната. В сравнение със същия период на 2005 г. намалението е с близо 4.5%.
Външнотърговски стокообмен
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене продължи и през второто тримесечие на 2006 г. В сравнение със същия период на 2005 г. увеличението е с 47%.
  • През второто тримесечие на 2006 г. отново има увеличение на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение със същия период на 2005 г. увеличението с 61%.
  • Салдото от стокообмена на минерални горива, масла и подобни продукти продължава да бъде отрицателно. За полугодието то стигна 1.9 млрд. лв. и на него се падат 36% от пасивното външнотърговско салдо за страната.
Баланси
  • Разчетите за второто тримесечие на 2006 г. показват, че тенденцията на увеличение  продажбите на минерални горива за двигатели с вътрешно горене на вътрешния пазар  е прекъсната. В сравнение със същия период на 2005 г. продажбите са по-малко с 23%.
  • Намалението за първото полугодие е със 7%.
Цени
  • Средните цени на внесените и изнесените минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене в сравнение със същия период на 2005 г. са значително по-високи.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.1.2    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества от сектора
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1