Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Продължава тенденцията за нарастване в България на производството на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене.
  • В сравнение с третото тримесечие на 2004 г. производството е по-голямо с 54 хил. тона или с 6%.
Внос, износ, салдо
  • Увеличението на вноса на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене е още по-голямо. В сравнение с деветмесечието на 2004 г. увеличението на вноса е с 216 хил. тона или с 61%.
  • След временното прекъсване през второто тримесечие на 2005 г. на увеличението на износа на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене, през третото тримесечие отново има увеличение.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. износът е по-голям със 71 хил. тона или със 7%.
Баланси
  • Разчетите и за третото тримесечие на 2005 г. показват, че продължава тенденцията на увеличение на предоставените количества минерални горива за продажба на вътрешния пазар.
  • Делът на дизеловото гориво в потреблението на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в страната достигна 60%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос, износ, салдо
1.3.    Баланси
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
5.1.    Външнотърговско салдо
5.1.1    Трето тримесечие
5.1.2    Деветмесечие
5.2.    Внос
5.2.1    Трето тримесечие
5.2.2    Деветмесечие
5.3.    Износ
5.3.1    Трето тримесечие
5.3.2    Деветмесечие
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.2.    Цени на внесените горива
6.3.    Цени на изнесените горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1