Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 3-то тримесечие 2003

Основни тенденции
 Основни тенденции
  • Продължава тенденцията на относително стабилно развитие в България на производството на минерални горива за автомобили.
  • Вносът в България на минерални горива за автомобили през Q3 нa 2003 нараства.
  • Вносът на пропан бутан през деветмесечието на 2003 г, е 2,9 пъти по-голям от производството.
  • Продължава да се увеличава дела на дизеловото гориво в продаваните в страната минерални горива за автомобили, което е резултат от продължаващите промени в структурата на автомобилния парк.
  • Увеличава се дела на вносните течни горива, като през наблюдавания период достигна до 11% от ресурса, а на бензините 8%.

Съдържание
I . СЪБИТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
1.1. По-важни събития за отрасъла
1.2. Основни тенденции
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС – ИЗНОС
5.1. Салдо
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНСИ
6.1. Бензини
6.2. Дизелово гориво
6.3. Пропан-бутан
6.4. Цени на внесените горива
6.5. Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.6. Потребителски цени
6.7. Цени на производител
 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1